Organiseer nu jouw eigen sponsorloop! Clubplan Nederland - Ballenactie
Ballenactie - Gratis ballen voor je club! Actie starten?

Alles nog eens uitgelegd

Open en transparant

Lees hieronder de voorwaarden van deze actie. Heb je nog vragen hierover? Stel ze gerust!

Voorwaarden
De Sponsorloop is een initiatief van Clubplan Nederland:

Clubplan Nederland
François HaverSchmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden
KvK: 58882537
info@clubplan.nl
06-21141715

De betalingen worden verzorgd door Stichting Clubpot Nederland (KVK: 68617739).

Het doel van deze sponsoractie is om de organiserende partij te helpen bij het genereren van extra inkomsten. De Sponsorloop werkt als volgt:

  • Deelnemers melden zich aan met hun e-mailadres en krijgen een eigen Actielink
  • In overleg kunnen deelnemers vooraf ook worden voorzien van een eigen Actielink
  • Via deze Actielink kunnen mensen zichzelf aanmelden als sponsor van de betreffende deelnemer
  • Middels iDeal wordt de bijdrage direct afgerekend

Betalingen
Voor de betalingen wordt gebruikt gemaakt van iDeal en Mollie. De betalingen worden verzorgd door de stichting Clubpot Nederland. Zij beheert de opbrengsten van de deelnemende organisaties via Sponsorloop.nl en zorgt na afloop van de actie voor de uitbetaling. Eenmaal gedane donaties zijn niet te annuleren of te restitueren. De bijdrage is een eenmalige donatie aan de betreffende organisatie. Ook wanneer de deelnemer later niet daadwerkelijk meeloopt in de sponsorloop blijft de bijdrage van kracht. Er wordt dus niet per rondje, afstand of andere variabele afgerekend.

Kosten
Aan het gebruik van Sponsorloop.nl zitten voor deelnemers en sponsors geen kosten verbonden. Een sponsor bepaalt zelf welke eenmalige donatie hij/zij wil doen. De kosten voor alle ondersteuning van deze actie worden verrekend met de opbrengst van de organisatie, op basis van no cure no pay (standaard zijn dit servicekosten 7,5% van de behaalde opbrengst en betaalkosten €0.29 per iDeal betaling. Bedragen zijn exclusief BTW). Meer informatie hierover kun je vinden bij de veelgestelde vragen op de actiepagina van de sponsorloop zelf. De deelnemende organisaties ontvangen na afloop de door hun deelnemers verzamelde opbrengst minus de kosten van de organisatie van de Sponsorloop.

Privacy
De ingevulde gegevens van alle deelnemers en sponsoren worden conform ons privacybeleid verwerkt en nooit gedeeld met derden. Na afloop van elke actie worden de gegevens verwijderd.

Uitzondering hierop is de Sponsorloop t.b.v. Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen. Hiervoor geldt dat met de deelname aan deze sponsorloop, de deelnemer akkoord gaat met het feit dat FC Groningen de deelnemergegevens ontvangt om de deelnemer op de hoogte te houden van de sponsorloop, het communiceren van de prijzen en de overige acties van FC Groningen, bijvoorbeeld voor wedstrijden en de Kidsclub van FC Groningen.

Communicatie
Tijdens de actie zullen we de deelnemers via e-mail op de hoogte houden van de actie. Via een afmeldlink kunnen deelnemers zich afmelden voor deze informatiemailingen.

Verantwoordelijkheid
Door een Actielink aan te maken (deelnemers) of door een betaling te doen (sponsors) gaan zij akkoord met deze actievoorwaarden.

Deelnemers, ouders, sponsors of andere belangstellenden zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar het evenement en hun aanwezigheid bij het evenement. Clubplan is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers of sponsors opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Clubplan is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers of organisatie.

In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Clubplan.

Aansprakelijkheid
Clubplan is niet aansprakelijk voor enige schade of eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van Sponsorloop.nl, de daadwerkelijke sponsorloop zelf of de ondersteuning hierbij. Clubplan draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit Sponsorloop.nl, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Clubplan is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Clubplan is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Aan de getoonde tussenstanden kunnen geen rechten worden ontleend. Na afloop ontvangt de deelnemende vereniging een specificatie met de de daadwerkelijk betaalde donaties en verschuldigde kosten.

Sponsorloop nieuws

De Sponsorloop als traditie?

Een sponsorloop organiseren is iets wat sportclubs en scholen niet vaak elk jaar doen. Terwijl een s...
Lees verder

Een sponsorloop organiseren

10 tips: hoe organiseer je een sponsorloop Voor jouw club, school, een goed doel of andere organisat...
Lees verder