Sponsorloop.nlStrik jij ook je veters?

Organiseer jouw eigen Sponsorloopmet onze online ondersteuning!

Voorwaarden

De Sponsorloop is een initiatief van Clubplan Nederland. Het doel van deze sponsoractie is om de vereniging te helpen bij het genereren van extra inkomsten voor de clubkas. De Sponsorloop werkt als volgt:

  • Spelers melden zich aan met hun e-mailadres en krijgen een eigen Actielink
  • Via deze Actielink kunnen mensen zichzelf aanmelden als sponsor van de betreffende speler
  • Middels iDeal wordt de bijdrage direct afgerekend

Betalingen
De betalingen worden verzorgd door de stichting Clubpot Nederland. Zij beheert de opbrengsten van de verenigingen en zorgt na afloop van de actie voor de uitbetaling. Eenmaal gedane donaties zijn niet te annuleren of te restitueren. De bijdrage is een eenmalige donatie aan de betreffende vereniging. Ook wanneer de speler later niet daadwerkelijk meeloopt in de Sponsorloop blijft de bijdrage van kracht. Er wordt dus niet per rondje, afstand of andere variabele afgerekend.

Kosten
Aan de Sponsorloop zitten voor spelers en sponsors geen kosten verbonden. Een sponsor bepaalt zelf welke eenmalige donatie hij/zij wil doen. De kosten voor alle ondersteuning van deze actie worden verrekend met de opbrengst van de clubs, op basis van no cure no pay. Meer informatie hierover kun je vinden bij de veelgestelde vragen van jullie sponsorloop. De deelnemende clubs ontvangen na afloop de door hun deelnemers verzamelde opbrengst minus de kosten van de organisatie van de Sponsorloop.

Privacy
De ingevulde gegevens van alle deelnemers en sponsoren worden conform ons privacybeleid verwerkt en nooit gedeeld met derden. Na afloop van elke actie worden de gegevens verwijderd.

Uitzondering hierop is de Sponsorloop t.b.v. Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen. Hiervoor geldt dat met de deelname aan deze sponsorloop, de deelnemer akkoord gaat met het feit dat FC Groningen de deelnemergegevens ontvangt om de deelnemer op de hoogte te houden van de sponsorloop, het communiceren van de prijzen en de overige acties van FC Groningen, bijvoorbeeld voor wedstrijden en de Kidsclub van FC Groningen.

Communicatie
Tijdens de actie zullen we de deelnemers via de mail op de hoogte houden van de actie. Via een afmeldlink kunnen deelnemers zich afmelden voor deze informatiemailingen.

Verantwoordelijkheid
Door een actielink aan te maken (spelers) of door een betaling te doen (sponsors) gaan zij akkoord met deze actievoorwaarden.

Spelers, ouders, sponsors of andere belangstellenden zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar het evenement en hun aanwezigheid bij het evenement. Clubplan is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers of sponsors opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Clubplan is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Clubplan.

Aansprakelijkheid
Clubplan is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Sponsorloop of de ondersteuning hierbij. Clubplan is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade van de Sponsorloop. Clubplan draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Sponsorloop, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Clubplan is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Clubplan is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Aan de getoonde tussenstand kunnen geen rechten worden ontleend. Na afloop ontvangt de deelnemende vereniging een specificatie met de de daadwerkelijk betaalde donaties.